Saturday, 27 December 2008

Ang Kabihasnan ng GresyaAng Kabihasnan ng Gresya

A. Heograpiya
-bukas ang kanilang daungan para sa mga mangangalakal.
-ito ay matatagpuan sa Timog-Silangan ng Europa at sa Balkan Peninsula.

-may 1,400 na pulo.
-75% ng kalupaan ng Gresya ay kabundukan.
-mabato, hiwa-hiwalay, mabundok, at hindi patag ang lupain.

B. Mga Minoan at Mycenaean


Minoan
-ang kauna-unahang kabihasnang umusbong sa Greece.
-ito ay umunlad sa Crete.
-ito ay pinamunuan ni Haring Minos.
- ang mga cretan ay mahuhusay sa paglalayag at pangangalakal.
-isa ang Knossos sa maunlad na lungsod ng Minoan.
-nawasak ang kabihasnang Minoan dahil sa lindol, pagkasunog at sa pananalakay ng mga dayuhan.
-sila ang nag pa uso ng bull leaping.
Sir Arthur Evans- siyta ang nakahanap ng labi sa kabihasnang Minoan.

Mycenean

-Si King Agamemnon ang nagtatag ng kabihasnang ito.

C. Kulturang Hellenik


D. Greek MythologyE. Athens at Sparta


Athens
-ang dakilang polis
-Si Cecrops ang hari ng Athens at pinili niya ang olive tree ni Athena na nagsasaad ng kapayapaan at kasaganahan.
-ito ay malapit sa karagatan.
-ang itaas na bahagi ng Athens ay ang acropolis samantala ang ibabang bahagi naman ay napapalibutan ng ng mga pades.
-iniwasan ng Athens ang sentralisadong pamumuno.
-“Estado para sa rao”
-isa itong demokratikong pamamahala.
-nagkaroon ng Ostralismo o karapatan ng mga tao na magpatalsik ng namumunona banta sa lungsod estado ng Athens.

Sparta


-ang mandirigmang polis.
-“Tao para sa estado”
-ang kanilang pamahalaan ay oligarkiya o pamamahala ng iilang tao.


F. Digmaang Persiano (Marathon, Thermopylae, Salamis at Plataea)


5.2.1 - The Persian Wars

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: grecia lvv)


G. Panahon ni Pericles
-si Pericles ay galing sa iasang mayamang pamilya.
-siya ang nanguna para maging empire state ang Athens.
-siya ay isang orator at isang heneral.
-siya ang nagtatag ng Demokrasya sa Athens.
-siya ay tinuruan ni Damon.
-nagsimula siya sa pulitika nung bata pa lamang siya.
H. Mga ambag ng kabihasnan ng Gresya
-Trial by jury
-Epics
-Scientific method
-Architecture (ang art at siyensya sa pag buo)
-Theater
-Socratic method (ang pagtanong at pagsagot)
-Philosophy (Socrates-method, Plato-polscience at Aristotle-science at logic)
-Olympics (para sa kagitingan ni zeus)
-Marathon


I. Digmaang PeloponnesianJ. Ang Macedonia at si Alexander the great
-ang Macedonia ay nasa hilagang bahagi ng Gresya.
-ang hari ng tiga Macedonia ay si King Philip II.

Alexander the great


-20 yrs. old ng siya ay namuno sa Macedonia.
-anaki siya ni King Philip II.
-siya ang pinakadakilang pinunong militar ng daigdig.
-pinamahalaan niya ang pinakamalaking imperyo sa daigdig.


K. Kulturang Hellenistik
-ang kanilang kabihasnan ay Hellenic.
-ito ang pagsamasama ng kultura ng Greece at Asia.
-bumagsak ang kabihasnang ito ng bumalik si Alexander the great na may malaria.
-nahati sa tatlo ang kabihasang hellenistik (Greece at Macedonia-Antigonus, Egypt-Ptolemaius, at Syria-Seleucus).
Awtor: Jose Mari C. Balatbat

No comments:

Post a Comment